པེ་ཏྲོ། ༡ 2:18-25, 1 Peter 2:18-25, 1 पत्रुस 2:18-25, 彼 得 前 書 2:18-25

བྲན་གཡོག་རྣམས། སོ་སོའི་བདག་པོ་ལ་བཀུར་སྟི་ཆེན་པོས་ཁ་ལ་ཉན་དགོས། སེམས་བཟང་པོ་དང་འཇམ་པོ་ཁོ་ན་ལ་མ་ཡིན་པར། དྲག་པོ་རྣམས་ལའང་འདི་ལྟར་བྱེད་དགོས།

རྒྱུ་མཚན་ནི། གལ་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་སྐོར་བསམ་བློ་བཏང་ནས་མི་འོས་པའི་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་པར་བྱས་ན། དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་སྤྱན་སྔར་བསྟོད་པའི་རྒྱུ་ཡིན།

སྡིག་ལས་བྱས་པས་ཉེས་རྡུང་བཟོད་ན་བསྟོད་པའི་རྒྱུ་ཅི་ཡིན།འོན་ཀྱང་བཟང་པོ་བྱས་ནས་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་བཟོད་ན་དཀོན་མཆོག་གི་སྤྱན་སྔར་བསྟོད་པའི་རྒྱུ་ཡིན།

 ཁྱེད་ཚོ་དོན་འདི་རང་ལ་བོས་པ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། མཱ་ཤི་ཀའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་ཕྱིར། ཁྱེད་ཚོའི་དོན་ལ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བའི་སྒོ་ནས་ཁོང་གིས་ཁྱེད་ཚོ་ལ་མིག་དཔེ་ཞིག་བཞག་པར་མཛད།

ཁོང་གིས་སྡིག་ཉེས་ཅི་ཡང་མ་མཛད་ཅིང༌།།  ཞལ་ནས་སླུ་བྲིད་མགོ་སྐོར་གཏམ་མ་གསུངས།།

མཱ་ཤི་ཀར་དམའ་འབེབས་གཏོང་མཁན་རྣམས་ལ་ལན་སློག་པར་མ་མཛད།སྡུག་བསྔལ་མྱོང་སྐབས་ཁོང་གིས་འཇིགས་སྣང་མ་སྐུལ་བར་དྲང་བདེན་གྱིས་ཁྲིམས་གཅོད་གཏོང་མཁན་ལ་བཅོལ།

ངེད་རྣམས་སྡིག་ཉེས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཤི་ཞིང༌། དྲང་བདེན་ཉིད་ཀྱི་དོན་ལ་འཚོ་བའི་ཕྱིར། ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་རྒྱང་ཤིང་སྟེང་ང་ཚོའི་སྡིག་ཉེས་ཀྱི་ཆད་པ་རང་གི་སྐུ་ལུས་ཐོག་མྱངས། ཁོང་གི་རྨ་ཡིས་ཁྱེད་རྣམས་སོས་པར་གྱུར་རོ།

སྔར་ཁྱེད་ཚོ་ལུག་ལྟར་ཁྱམས་ཀྱང༌། ད་ཁྱེད་ཚོའི་སེམས་སྲུང་མཁན་གྱི་རྫི་བོའི་དྲུང་དུ་ཕྱིར་ལོག་གོ།

T script 7 x 600px

Servants, be subject to your masters with all respect, not only to the good and gentle but also to the unjust. For this is a gracious thing, when, mindful of God, one endures sorrows while suffering unjustly. For what credit is it if, when you sin and are beaten for it, you endure? But if when you do good and suffer for it you endure, this is a gracious thing in the sight of God. For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in his steps. He committed no sin, neither was deceit found in his mouth. When he was reviled, he did not revile in return; when he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. For you were straying like sheep, but have now returned to the Shepherd and Overseer of your souls.

T script 7 x 600px

दासहरू हो! तिमीहरूको मालिकको अधीन स्वीकार गर। पूर्ण सम्मान साथ यसो गर। तिमीहरूले मालिकहरूको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ जो असल अनि दयालु छन्। अनि मालिक नराम्रो भए पनि उसको आज्ञा पालन गर्नु पर्छ। एक व्यक्तिले कुनै नराम्रो काम नगरेको भए तापनि यातना भोग्नु पर्छ, तर यदि त्यस व्यक्तिले परमेश्वरलाई सम्झन्छ अनि पीडा सहन्छ भने त्यसले परमेश्वरलाई खुशी तुल्याउँछ। तर तिम्रो कुकर्ममा यदि तिमी सजाय पाउँछौ अनि त्यो तिमी सहन्छौ त्यसमा तिम्रो प्रशंसा गर्ने कुनै कारण हुँदैन। तर तिमीले सुकर्म गरेकोमा पनि यदि तिमीलाई सजाय दिइयो अनि तिमीले धैर्य धारण गर्यौ भने, तब त्यसले परमेश्वरलाई खुशी तुल्याउनेछ। तिमीहरूलाई त्यसैको निम्ति बोलाइएको हौ। ख्रीष्टले अनुशरण गर्न भनी उदाहरण दिनु भएकोछ। तिमीहरूले उहाँको ठीक अनुशरण गर्नुपर्छ कारण तिमीहरूको निम्ति ख्रीष्टले कष्ट भोग्नु भयो तिमीहरूले पनि त्यस्तै गर:

“उनले पाप गरेनन्, अनि उहाँको मुखमा कुनै छलको कुरो पाईएन।”

मानिसहरूले ख्रीष्ट प्रति नराम्रा कुराहरू भने, तर उहाँले तिनीहरूलाई नराम्रो भन्नु भएन। ख्रीष्टले यातना भोग्नु भयो तर उहाँले मानिसहरूलाई भय देखाउनु भएन। अँहँ! ख्रीष्टले आफूलाई परमेश्वरमा सुम्पनु भयो जसले सही न्याय गर्नुहुन्छ। ख्रीष्टले हाम्रा पापहरू आफ्नो शरीरमा क्रूसमा बोक्नु भयो। उहाँले यसो गर्नुभयो ताकि हामी पापको निम्ति मरेर धार्मिकताको निम्ति अनि जे उचित छ त्यसका निम्ति बाँचौं। उहाँको चोटहरूले तिमीहरू निको पारियौ। तिमीहरू भेंडा़ जस्तै छौ जो भूल मार्गतिर लागेका छन्। तर अहिले तिमीहरू गोठाला अनि तिमीहरूका प्राणको रक्षक तर्फ फर्कि आएकाछौ।

T script 7 x 600px

你 們 作 僕 人 的 , 凡 事 要 存 敬 畏 的 心 順 服 主 人 ; 不 但 順 服 那 善 良 溫 和 的 , 就 是 那 乖 僻 的 也 要 順 服 。

倘 若 人 為 叫 良 心 對 得 住 神 , 就 忍 受 冤 屈 的 苦 楚 , 這 是 可 喜 愛 的 。

你 們 若 因 犯 罪 受 責 打 , 能 忍 耐 , 有 甚 麼 可 誇 的 呢 ? 但 你 們 若 因 行 善 受 苦 , 能 忍 耐 , 這 在 神 看 是 可 喜 愛 的 。

你 們 蒙 召 原 是 為 此 ; 因 基 督 也 為 你 們 受 過 苦 , 給 你 們 留 下 榜 樣 , 叫 你 們 跟 隨 他 的 腳 蹤 行 。

他 並 沒 有 犯 罪 , 口 裡 也 沒 有 詭 詐 。

他 被 罵 不 還 口 ; 受 害 不 說 威 嚇 的 話 , 只 將 自 己 交 託 那 按 公 義 審 判 人 的 主 。

他 被 掛 在 木 頭 上 , 親 身 擔 當 了 我 們 的 罪 , 使 我 們 既 然 在 罪 上 死 , 就 得 以 在 義 上 活 。 因 他 受 的 鞭 傷 , 你 們 便 得 了 醫 治 。

你 們 從 前 好 像 迷 路 的 羊 , 如 今 卻 歸 到 你 們 靈 魂 的 牧 人 監 督 了

T script 7 x 600px

 

1 Peter Chapter 2 verses 18 – 25

                                         As Wage-earners Do Your Work Well

As house servants, office workers or laborers, you may have to suffer long hours, hard work, poor wages and harsh employers. But, if so, Peter urges you to be submissive to your masters, just as to Government authorities (see verses 13 to 17).

Why so? It is God’s will for you, if necessary, to suffer patiently remembering the way in which Christ suffered for you.

When the Pure One was hanging and bleeding in silence on the cross, he was enduring all our pains, all the suffering of our samsara (‘khor.wa). He was taking our place. It was to heal us; and it was to rescue us from being shut out and lost for ever, bringing us home – like sheep – to the safety of his ‘sheepfold’.