ཕི་ལིབ་པཱི་པ། 2:1-2

ཕི་ལིབ་པཱི་པ། 2:1-2

 ཁྱེད་ཚོ་ལ་མཱ་ཤི་ཀའི་ཐོག་ནས་སྐུལ་མ་གང་ཞིག་དང༌། བྱམས་པའི་སེམས་གསོ་དང༌། དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱི་འགྲོགས་པ་དང༌། བརྩེ་སེམས་སམ་ཐུགས་རྗེ་བཅས་ཅིའང་ཡོད་ན།  བློ་སེམས་གཅིག་མཐུན་པ་དང༌། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བརྩེ་བར་འཛིན་པ་དང༌། དམིགས་པ་གཅིག་མཐུན་གྱི་སྒོ་ནས་ངའི་དགའ་སྤྲོ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིག

Philippians 2:1-2

So if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind.

फिलिप्पी 2:1-2

मैले तिमीहरूलाई ख्रीष्टमा केही गर भन्न सक्नु पर्ने केही छ? के तिमीहरूको मायाले तिमीहरूलाई मलाई सुख देऊ भन्छ? तिमीहरू आत्मामा हामीसँग सहभागी हुन्छौ? तिमीहरूमा कृपा र दया छ? यदि यी कुराहरू तिमीहरूमा छन् भने मेरो निम्ति केही गरिदेऊ भन्ने बिन्ती गर्छु। यसले मलाई खुबै खुशी तुल्याउनेछ। तिमीहरू सबैको हृदयले त्यही कुराहरू सोचोस् अनि त्यहाँ त्यही प्रेम रहोस्। मेल मिलापसँग एउटै लक्ष्य लिएर बाँच।

 

腓 立 比 書 2:1-2

所 以 , 在 基 督 裡 若 有 甚 麼 勸 勉 , 愛 心 有 甚 麼 安 慰 , 聖 靈 有 甚 麼 交 通 , 心 中 有 甚 麼 慈 悲 憐 憫 ,你 們 就 要 意 念 相 同 , 愛 心 相 同 , 有 一 樣 的 心 思 , 有 一 樣 的 意 念 , 使 我 的 喜 樂 可 以 滿 足 。