Jesus provide real peace everlasting peace – जीसस क्राइष्ट दिनु वास्तविक शान्ति अनन्त शान्ति

Jesus provide real peace everlasting peace

जीसस क्राइष्ट दिनु वास्तविक शान्ति अनन्त शान्ति

 

यूहन्ना 14:27

“म तिमीहरूलाई मेरो शान्ति छोड्दछु, यो मेरो आफ्नै शान्ति तिमीहरूलाई दिंदछु। म तिमीहरूलाई शान्ति दिन्छु, यो त्यो शान्ति होइन जुन संसारले दिन्छ। यसकारण तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस् अनि कुनै विषयमा पनि नडराऊ।

यूहन्ना 16:33

 “मैले तिमीहरूलाई यी कुराहरू भनेको छु ताकि तिमीहरूलाई ममा शान्ति रहोस्। यस संसारमा तिमीहरूलाई संकट हुनेछ। तर साहसी बन। मैले संसारलाई पराजित गरेको छु।”

 

हामीलाई थाहा छ संसार विपरित स्थिति

हाम्रो संसार हो लगातार उजागर द्वन्द्व र रक्तचाप

जीसस क्राइष्ट दिनु वास्तविक शान्ति अनन्त शान्ति

संग सुरु हुन्छ हाम्रा हृदयहरू र मन

यस्ले कसरी काम गर्छ?

कसरी जीसस क्राइष्ट दिनु वास्तविक शान्ति अनन्त शान्ति?

 

1. यीशु विजयी भयो हाम्रो अंतिम दुश्मन – पाप र मृत्यु

पाप प्रमुख कारण सबै प्रकारका बुराई

पाप भ्रामक

पाप ल्याउँछ मृत्यु र विनाश

यदि हामी चाहन्छौं अनन्त शान्ति हामीले पर्छ पहिलो सामना पाप

तर हामि असफल भयो

जीसस क्राइष्ट विजयी भयो पाप र मृत्यु

जीसस क्राइष्ट हामीलाई दिनुहोस् नया जीवन को शान्ति संग यहोवा

लागि जो कोही विश्वास विश्वास गर्नुहोला जीसस क्राइष्ट

 

2.  येशू दृष्टि र मिशन हाम्रो लागि शान्त रहन सँगृ यहोवा

प्रकाश 21:1-4

तब मैले एउटा नयाँ स्वर्ग अनि नयाँ पृथ्वी देखें। पहिलो स्वर्ग अनि पृथ्वी अदृश्य भयो। अब त्यहाँ सागर थिएन। 2 अनि मैले पवित्र नगरलाई स्वर्ग अनि परमेश्वर तलतिर झरिरहेको देखेँ। यो पवित्र नगर नयाँ यरुशलेम हो। यसलाई आफ्नो पतिको निम्ति सिंगारिएकी दुलही जस्तै बनाइएको थियो।

3 मैले सिंहासनबाट आएको ठूलो आवाज सुनें। त्यो आवाजले भन्यो, “अब परमेश्वरको भवन मानिसहरूसँग छ। उनी तिनीहरूसँग रहनेछन्। तिनीहरू उनका मानिसहरू हुनेछन्। परमेश्वर स्वयं तिनीहरूसित हुनेछन् अनि तिनीहरूका परमेश्वर बन्नेछन्। 4 परमेश्वरले तिनीहरूको आखाँबाट जम्मै आँसु पुछ्नु हुनेछ। अब उसो त्यहाँ मृत्यु, शोक, रोदन वा पीडा केही हुने छैन। सबै पुरानो वस्तुहरू बितेर गए।”

 

यहोवा नयाँ सिर्जना गर्दछ स्वर्ग र पृथ्वी

हामीले पर्छ विश्वास गर्नुहोला जीसस क्राइष्ट

हामीले पर्छ पछ्याउन जीसस क्राइष्ट

पाउनु अनन्त शान्ति

जीसस क्राइष्ट को स्रोत अनन्त शान्ति

 

In-His-Service

David Z