གསུང་མགུར 12:6, Psalm 12:6

6གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ཀྱི་དམ་བཅའ་རྣམས་བློ་གདེང་བྱ་འོས་སོ།

དེ་ནི་ལན་གྲངས་བདུན་ཙམ་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་རིན་ཆེན་དངུལ་དང་མཆུངས་ཤིང་བཅོས་མིན་ལགས།