प्रेरित 3:1-26

1 एकदिन पत्रुस र यूहन्ना मन्दिर गए। त्यतिबेला अपरान्हको तीन बजेको थियो। यो दैनिक प्रार्थना गर्ने बेला थियो।

2 जब तिनीहरू मन्दिर प्राङ्गण तिर गईरहेका थिए, त्यहाँ एकजना मानिस थिए। जीवनभरि नै त्यो मानिस लङ्गडो थियो। ऊ हिँड्न सक्तैन थियो, यसैले केही साथीहरूले उसलाई बोक्ने गर्थे र प्रत्येक दिन मन्दिरमा ल्याउने गर्थे। तिनीहरूले त्यो लङ्गडो मानिसलाई मन्दिर बाहिर एउटा ढोकाको मध्ये छेउमा राखे जसलाई सुन्दर-द्वार भनिन्थ्यो। त्यहाँ त्यस मानिसले मन्दिर जाने मानिसहरूसँग पैसा माग्ने गर्थ्यो।

3 त्यसदिन त्यो मानिसले पत्रुस र यूहन्नालाई मन्दिरको प्राङ्गणभित्र गइरहेको देख्यो। उसले तिनीहरूसँग पैसा माग्यो।

4 पत्रुस र यूहन्नाले त्यस लङ्गडो मानिसलाई एकटक लाएर हेरे अनि पत्रुसले भने, “हामीलाई हेर!”

5 त्यस मानिसले तिनीहरूबाट केही पाउने आशाले तिनीहरूलाई ध्यान लगाएर हेर्यो।

6 तर पत्रुसले भने, “मसँग कुनै सुन अथवा चाँदी छैन, तर मसँग जे छ त्यो तिमीलाई दिनेछु। नासरतको येशू ख्रीष्टको शक्तिले जुरूक्क उठ र हिंड्।”

7 त्यसपछि पत्रुसले त्यस मानिसको दाहिने हात पक्रेर उठाए अनि अचानक उसको खुट्टा अनि गोली गाँठाहरू बलियो भयो।

8 त्यो मानिस उफ्रियो र जुरूक्क उभियो र हिँड्न थाल्यो। त्यो मन्दिरको प्राङ्गणभित्र तिनीहरू सँगै गयो। त्यो हिँड्दै, उफ्रँदै, परमेश्वरको स्तुति गाईरहेको थियो।

9-10 सबै मानिसहरूले उसलाई चिने कि त्यो मानिस लङ्गडो थियो र उ प्रत्येक दिन मन्दिरको सुन्दर द्वारको सामु बसेर पैसा माग्दथ्यो। अब तिनीहरूले त्यही मानिसहरूलाई हिंड्दै र प्रभुको स्तुति गाउँदै गरेको देखे। मानिसहरू छक्क परे। तिनीहरूले यो कसरी हुन सक्यो भनेर बुझ्न सकेनन्।

11 त्यो मानिसले पत्रुस र यूहन्नालाई लगातर समाति रह्यो। सबै मानिसहरू चकित भएका थिए कारण त्यो लङ्गडो मानिस निको भएको थियो। तिनीहरू पत्रुस र यूहन्ना भएको सुलेमानको दलानमा दगुरे।

12 जब पत्रुसले यस्तो देखे, उनले मानिसहरूलाई भने, “मेरा यहूदी दाज्यू-भाइहरू हो! तिमीहरू किन यसमा अचम्म मानिरहेका छौ?” तिमीहरूले हामीलाई यस्तो प्रकारले हेरिरहेकाछौ कि मानौं, हामीले हाम्रो शक्ति र भक्तिले त्यो मानिसलाई हिँड्ने सामर्थ बनायौं।

13 होइन! यो परमेश्वरले गर्नु भएको हो! उहाँ अब्राहामका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर र याकूबका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्र सबै पुर्खाहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले उहाँका खास सेवक येशूलाई महिमित तुल्याउनु भयो जसलाई तिमीहरूले मार्न भनी सुम्पियौ। पिलातसले येशूलाई मुक्त गरिदिने निर्णय गरेका थिए। तर तिमीहरूले येशूलाई हामी चाहँदैनौ भन्यौ।

14 येशू पवित्र र असल हुनुहुन्थ्यो, तर तिमीहरूले भन्यौ तिमीहरूर उहाँलाई चाहँदैनौ। तिमीहरूले येशूको सट्टामा ज्यानमारालाई छोडी माग्यौ।

15 अनि तिमीहरूले एक यस्तो मानिसलाई मार्यो जो जीवनको श्रोत हुनुहुन्छ! तर परमेश्वरले उहाँलाई मृत्युबाट बौराउनु भयो। हामी त्यसको गवाही छौं-हामीले आफ्नै आँखाले देखेका हौं।

16 “येशूमा विश्वास रहेकै कारण यो मानिस अहिले निको भयो। यस्तो हुन गएको कारण चाहिँ हामी येशूको शक्तिमा पूर्ण विश्वास राख्दछौ। येशूमा विश्वास भएको कारणले यो मानिस निको भएको छ। तिमीहरूले उसलाई देख्छौ अनि तिमीहरूले उसलाई चिन्छौ।

17 “मेरा दाज्यू-भाइहरू, तिमीहरूले येशूलाई के-के गर्यौ, म जान्दछु। तिमीहरूले आफैंले बुझेनौ तिमीहरू के गरिरहेका थियौ, तिमीहरूका नेताहरूले पनि बुझेनन्।

18 परमेश्वरले सबै अगमवक्ताहरूको माध्यमद्वारा भनिसक्नु भएको थियो कि ख्रीष्ट पीडित हुनेछन् र मर्नेछन्। मैले तिमीहरूलाई भनेकोछु कसरी परमेश्वरले यी कुराहरू पूर्ण गर्नुभयो।

19 यसैले तिमीहरूले आफ्ना हृदयहरू र जीवन परिवर्तन गर्नै पर्छ! परमेश्वर तर्फ फर्क अनि उहाँले तिमीहरूको पापहरूलाई क्षमा दिनुहुन्छ।

20 त्यसपछि प्रभुले तिमीहरूलाई आत्मिक विश्रामको समय दिनुहुनेछ। उहाँले येशूलाई पठानुहुनेछ, जसलाई उहाँले तिमीहरूका निम्ति ख्रीष्टको रुपमा चुन्नु भएकोछ।

21 “तर येशू त्यसबेला सम्म स्वर्गमा बस्नै पर्छ, जब सम्म हरेक थोक फेरि व्यवस्थित हुँदैन। परमेश्वरले यस समयको विषयमा धेरै पहिल्यै उहाँको पवित्र अगमवक्ताद्वारा भनिसक्नु भएको थियो।

22 मोशाले भन्नुभयो, ‘परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई एकजना अगमवक्ता दिनुहुनेछ। त्यो अगमवक्ता तिमीहरूका आफ्नै सम्प्रदायबाट आउनेछन्। ऊ म जस्तै हुनेछ। ती अगमवक्ताले भनेका सबै कुराहरू तिमीहरूले पालन गर्नु पर्नेछ। 23 यदि कुनै मानिसले त्यो अगमवक्ताको भनाई पालन गरेन भने उसलाई परमेश्वरको मानिसहरूबाट अलग गरिनु पर्छ अनि ध्वंश पारिनु पर्छ।’

24 “शामूएल र सबै अन्य अगमवक्ताहरू जो उनी पछि आए परमेश्वरको निम्ति बोले अनि तिनीहरूले यो समयको बारेमा भने।

25 तिमीहरूले अगमवक्ताहरूले जे भने ती ग्रहण गरिसकेकाछौ। तिमीहरूले परमेश्वर अनि तिमीहरूका पुर्खाहरू माझ भएको करार स्वीकार गरिसकेकाछौ। परमेश्वरले तपाईंहरूका पुर्खा अब्राहामलाई भन्नुभयो, ‘पृथ्वीमा भएको सबै राष्ट्रहरू तिमीहरूका सन्तानद्वारा धन्य हुनेछ।’

26 परमेश्वरले उहाँका खास सेवक पठाउनु भयो। उहाँले उनलाई पहिले तिमीहरूकहाँ नै पठाउनु भयो तिमीहरू प्रत्येकलाई दुष्ट पथबाट हटाएर आशीष दिनलाई परमेश्वरले येशूलाई पठाउनु भयो।”

使 徒 行 傳 3:1-26

1 申 初 禱 告 的 時 候 , 彼 得 、 約 翰 上 聖 殿 去 。

2 有 一 個 人 , 生 來 是 瘸 腿 的 , 天 天 被 人 抬 來 , 放 在 殿 的 一 個 門 口 , 那 門 名 叫 美 門 , 要 求 進 殿 的 人 賙 濟 。

3 他 看 見 彼 得 、 約 翰 將 要 進 殿 , 就 求 他 們 賙 濟 。

4 彼 得 約 翰 定 睛 看 他 ; 彼 得 說 : 你 看 我 們 !

5 那 人 就 留 意 看 他 們 , 指 望 得 著 甚 麼 。

6 彼 得 說 : 金 銀 我 都 沒 有 , 只 把 我 所 有 的 給 你 : 我 奉 拿 撒 勒 人 耶 穌 基 督 的 名 , 叫 你 起 來 行 走 !

7 於 是 拉 著 他 的 右 手 , 扶 他 起 來 ; 他 的 腳 和 踝 子 骨 立 刻 健 壯 了 ,

8 就 跳 起 來 , 站 著 , 又 行 走 , 同 他 們 進 了 殿 , 走 著 , 跳 著 , 讚 美 神 。

9 百 姓 都 看 見 他 行 走 , 讚 美 神 ;

10 認 得 他 是 那 素 常 坐 在 殿 的 美 門 口 求 賙 濟 的 , 就 因 他 所 遇 著 的 事 滿 心 希 奇 、 驚 訝 。

11 那 人 正 在 稱 為 所 羅 門 的 廊 下 , 拉 著 彼 得 、 約 翰 ; 眾 百 姓 一 齊 跑 到 他 們 那 裡 , 很 覺 希 奇 。

12 彼 得 看 見 , 就 對 百 姓 說 : 以 色 列 人 哪 , 為 甚 麼 把 這 事 當 作 希 奇 呢 ? 為 甚 麼 定 睛 看 我 們 , 以 為 我 們 憑 自 己 的 能 力 和 虔 誠 使 這 人 行 走 呢 ?

13 亞 伯 拉 罕 、 以 撒 、 雅 各 的 神 , 就 是 我 們 列 祖 的 神 , 已 經 榮 耀 了 他 的 僕 人 ( 或 作 : 兒 子 ) 耶 穌 ; 你 們 卻 把 他 交 付 彼 拉 多 。 彼 拉 多 定 意 要 釋 放 他 , 你 們 竟 在 彼 拉 多 面 前 棄 絕 了 他 。

14 你 們 棄 絕 了 那 聖 潔 公 義 者 , 反 求 著 釋 放 一 個 兇 手 給 你 們 。

15 你 們 殺 了 那 生 命 的 主 , 神 卻 叫 他 從 死 裡 復 活 了 ; 我 們 都 是 為 這 事 作 見 證 。

16 我 們 因 信 他 的 名 , 他 的 名 便 叫 你 們 所 看 見 所 認 識 的 這 人 健 壯 了 ; 正 是 他 所 賜 的 信 心 , 叫 這 人 在 你 們 眾 人 面 前 全 然 好 了 。

17 弟 兄 們 , 我 曉 得 你 們 做 這 事 是 出 於 不 知 , 你 們 的 官 長 也 是 如 此 。

18 但 神 曾 藉 眾 先 知 的 口 , 預 言 基 督 將 要 受 害 , 就 這 樣 應 驗 了 。

19 所 以 , 你 們 當 悔 改 歸 正 , 使 你 們 的 罪 得 以 塗 抹 , 這 樣 , 那 安 舒 的 日 子 就 必 從 主 面 前 來 到 ;

20 主 也 必 差 遣 所 預 定 給 你 們 的 基 督 耶 穌 降 臨 。

21 天 必 留 他 , 等 到 萬 物 復 興 的 時 候 , 就 是 神 從 創 世 以 來 、 藉 著 聖 先 知 的 口 所 說 的 。

22 摩 西 曾 說 : 主 ─ 神 要 從 你 們 弟 兄 中 間 給 你 們 興 起 一 位 先 知 像 我 , 凡 他 向 你 們 所 說 的 , 你 們 都 要 聽 從 。

23 凡 不 聽 從 那 先 知 的 , 必 要 從 民 中 全 然 滅 絕 。

24 從 撒 母 耳 以 來 的 眾 先 知 , 凡 說 預 言 的 , 也 都 說 到 這 些 日 子 。

25 你 們 是 先 知 的 子 孫 , 也 承 受 神 與 你 們 祖 宗 所 立 的 約 , 就 是 對 亞 伯 拉 罕 說 : 地 上 萬 族 都 要 因 你 的 後 裔 得 福 。

26 神 既 興 起 他 的 僕 人 , ( 或 作 : 兒 子 ) , 就 先 差 他 到 你 們 這 裡 來 , 賜 福 給 你 們 , 叫 你 們 各 人 回 轉 , 離 開 罪 惡 。